Categories

บุษบาเสี่ยงเทียน

posted on 23 Oct 2009 14:25 by engjun

ลำดวนเอ๋ยเจ้าจะด่วนไปก่อนแล้ว

 ทั้งเกดแก้วพิกุลยี่สุ่นศรี

จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลี

จำปีเอ๋ยอีกกี่ปีจะพบกัน

ดอกรักบานในใจใครทั้งโลก

แต่ดอกโศกบานในหัวใจฉัน

กี่คำอ้อนกีคำขอพ้อรำพัน

ก็จาบัลย์มิสมหวังดังตั้งใจ

                      

เพลง : บุษบาเสี่ยงเทียน

ศิลปิน : อรวี สัจจานนท์

                      

เทียนที่เวียนพระพุทธา

ตัวข้า บุษบาขออธิษฐาน

เทียนที่เวียนนมัสการ

บันดาลให้ หทัยสมปรารถนา

ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า

ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู

ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่

ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน

* อ้า องค์พระพุทธา

ตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน

ข้าสวดมนต์ขอพระพร

วิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานี

รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่

ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา

ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า

รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ ตั้งใจ

     

   

Comment

Comment:

Tweet