Categories

รักเธอเสมอ

posted on 16 Dec 2011 02:46 by engjun

 Large_254

รักเธอเสมอใจไม่แปรเปลี่ยน

 

กี่เดือนปีหมุนเวียนมิเปลี่ยนผัน

 

กี่ชาติภพกี่รอบขอบตะวัน

 

กี่รอบจันทร์ที่โคจรมิผ่อนคลาย

 

 

สิ่งใดๆ ไม่มีอะไรเทียบรัก  

ให้อุปสรรคมันมากมายเพียงไหน  

ต่อให้ฟ้ากลั่นแกล้งปานใด 

ถ้าใจสองเราผูกใจ  อย่างไรก็คงถึงกัน

ให้เวลาหรือฟ้ามากันเราสอง 

ต่อให้พรมแดน เขตแคว้นกว้างใหญ่เพียงไหน 

จะกี่ภพหรือกี่ชาติไป  ถ้าใจสองเราผูกใจ 

อย่างไรก็คงถึงกัน

*รักเธอเสมอ  ฉันใกล้เธอแต่เหมือนอยู่ไกลแสนไกล 

ก็ยังจะรอ ยังเฝ้ารอต่อไป  รอฉันรอวันไหน

ที่ใจสองเราคู่กัน

ความจริงใจไม่มีอะไรกั้นขวาง  ให้ใจนำทาง

ฃอให้เราได้มาเจอะกัน 

จะโลกไหนถ้าใจรักกัน 

ถ้าคนสองคนผูกพัน  ไม่หวั่นไม่กลัวเรื่องใด  ( *)

 

Comment

Comment:

Tweet