Categories

ทรากรักจันทรา

posted on 18 Dec 2011 22:37 by engjun

เพลง : ทราก(ซาก)รักจันทรา

คำร้อง-ทำนอง : ศักดิ์ เกิดศิริ แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒

ขับร้องต้นฉบับ : แน่งน้อย สงวนรักษ์

  

 

ขวัญเอย ขวัญฟ้า จันทราตะละแม่ตองอู
 
คนึงอยู่ถึงคู่รักบุเรงนอง
 
หวังปองพิศวาสมาดหมาย
 
ไปหลงแปรแพร่ใจรักซ้อนซ่อนไว้ให้กุสุมา

จันทราอนิจจาเอ๋ย 

 รักซ้อนก่อนเคยหวังร่วมชิดเชยเผยรักหักใจ

รักร้างมาห่างไกลใฝ่หา

 ลืมตองอูจันทราไปหลงเฝ้าเจ้ากุสุมา

จึงลืมดอกฟ้าตองอู

 ศักดิ์เอยศักดิ์ศรียอดนารีตะละแม่ตองอู

รักสุดกู่ไปหลงอยู่เมืองแปร

 รักแท้มาเปลี่ยนแปรเป็นสอง

เคยหวังใจให้ครองแม้ศักดิ์ตองอูคู่มังตรา

จันทราก็กล้าเฉลย

รักใครไม่เคยเท่าจะเด็ดเลยคู่เชยภิรมย์

ยังระทมเฝ้าขื่นขมฤทัย

ถึงแม้รักจะหักได้เหลือทรากรักที่ยังหาย

ใจเทิดทูนไว้เพื่อตองอู.

 

Comment

Comment:

Tweet