Categories

จุฬาตรีคูณ-สุนทราภรณ์

posted on 04 Mar 2012 18:13 by engjun directory Entertainment
 
 

เพลง... จุฬาตรีคูณ
 
ศิลปิน... สุนทราภรณ์

 
 

 
 
ข้า แต่ คง คา จุฬา-ตรีคูณ
 
ดวงใจข้าอาดูร หนักเอย
 
ความ งาม วิไล ข้ามิได้ ปรารถนา
 
ข้าชัง หนักหนา เจ้า เอย
 
เพราะช-นนี ข้าวิไล
 
จึงถูกสังเวยเสียในสายชล ด้วยรักเอย
 
จุ ฬา ตรี คูณ ชนนี ชีพ สูญ ในสายจุฬาตรีคูณ นี่เอย
 
ดารารายเลิศโสภา ข้าไม่นำพาเพราะกลัวว่าจะถูกสังเวย
 
โปรดสาปขอให้โฉม อันน่าเชย สิ้นสวยเลย ไร้ค่า
 
ให้ ข้า น่า ชัง สิ้นหวังชื่นชม ขอให้ไร้ผู้นิยม นำพา
 
ขอ ให้ สม ใจ ใน ปรารถ-นา
 
นะจุฬา-ตรี คูณ เจ้าเอย
Comment

Comment:

Tweet