Categories

 

เพลง...นานเท่าไรก็จะรอ
คำร้อง/ทำนอง จงรัก จันทร์คณา
ขับร้อง ...อุมาพร  บัวพึ่ง 


ตัวถึงไกล ใจอยู่..เคียงคู่ดวงใจ
ไม่ห่างไกลเธอนั้น รักยังคงมั่น ใฝ่ฝันไม่วาย
นานแสนนาน แหละไกลแสนไกลไม่หน่าย
น้ำใจรักไม่เสื่อมไม่คลาย สลายขาดรอน

ตัวถึงไกล ใจอยู่ ยอดชู้..อย่าแคลง
ไม่เปลี่ยนแปลงดวงใจ รักเธอยิ่งใหญ่ ยากไซร้ถ่ายถอน
กลัวก็เพียง แต่ใจของใครลืมก่อน
ร้าวรอน ใจคนอยู่ไกล

อย่าลืม..รักที่เคยให้แก่กัน
อย่าปัน..รักที่ครองให้แก่ใคร
อย่าลืม..สัจจาให้ไว้
ว่าเราสองรอกันได้..แม้นานเท่าไหร่ เราก็จะรอ


ตัวถึงไกล ใจอยู่..เคียงคู่เสมอ
ไม่ลืมเธอสักน้อย รักคอยเติมต่อ พอยิ่งกว่าพอ
เพียงให้เรามั่นใจ มิใช่คอยท้อ
รักก็คงคืนชื่นชม
 

Comment

Comment:

Tweet