Categories

กระซิบสวาท-บุษยา

posted on 05 Mar 2012 05:11 by engjun directory Entertainment

 

เพลง กระซิบสวาท

 ศิลปิน  บุษยา  รังสี


ยามนี้เธอนอน หัวใจร้าวรอน หรือเปล่า

 โถคงทั้งซึมทั้งเซา เฝ้าตรมมิเบา ทรวงอยู่

เมื่อเธอฝากใจ ฉันมีเยื่อใย เอ็นดู

แต่วางท่าเฉย เพียงครู่ รั้งรอเพื่อดูใจกัน


เธอร้อนอารมณ์ พะวงหลงตรมเสียก่อน

แหมชาย นะชายแสนงอน เข้าใจหญิงรอน หรือนั่น

ผู้ชายอะไร น้อยใจก็เมิน ไปพลัน

ไม่รอ ให้หญิงจำนรรจ์ หญิงจึงอัดอั้น ตันใจ


จึงฝากลมพาพัดใจ ฉันมาซ่อนไว้ ใต้หมอน

เมื่อเธอซบหน้า แนบนอน

ได้ยินที่หมอนกระซิบ บ้างไหม

โปรดฟังถ้อยคำ สำเนียงที่ครวญ พิไร

เสียงกระซิบ กระซิบเผยใจ

สวาทอาลัย ท่วมท้นอาวรณ์


กระซิบเบาเบา หัวใจสองเรา เคล้ามั่น

ฉันเองรักเธอเหมือนกัน เฝ้ารอสัมพันธ์ ดังก่อน

หลับตาไม่ลง พะวงแต่เธอ ยามนอน

คร่ำครวญให้หวล มาวอน

หัวใจคอยอ้อน อิงเธอ


จึงฝากลมพาพัดใจ ฉันมาซ่อนไว้ ใต้หมอน

เมื่อเธอซบหน้า แนบนอน

ได้ยินที่หมอนกระซิบ บ้างไหม

โปรดฟังถ้อยคำ สำเนียงที่ครวญ พิไร

เสียงกระซิบ กระซิบเผยใจ

สวาทอาลัย ท่วมท้นอาวรณ์


กระซิบเบาเบา หัวใจสองเรา เคล้ามั่น

ฉันเองรักเธอเหมือนกัน เฝ้ารอสัมพันธ์ ดังก่อน

หลับตาไม่ลง พะวงแต่เธอ ยามนอน

คร่ำครวญให้หวล มาวอน

หัวใจคอยอ้อน อิงเธอ
Comment

Comment:

Tweet