Categories

พรานรัก-บุษยา รังสี

posted on 05 Mar 2012 21:13 by engjun
 
 


 

เพลง : พรานรัก

 
ศิลปิน : บุษยา รังสี

ผู้หญิง รัก ผู้ชาย รัก มอบให้

จนสุดใจ สุดฤดี

เหมือนทาสในเรือน เหมือนเชลย

รักอย่างภักดี คนรักจะเลวจะดี

ไม่มีวันลืม รัก ได้.

ผู้ชาย รัก ผู้หญิง

รัก เพื่อทิ้ง รักไม่จริง สัก ราย.

เหมือนอย่างนายพราน

ผลาญชีวิต คิดฆ่าเนื้อทราย

พรานเนื้อยังมีวันวาย

แต่ชายมิเคย หยุดถวิล.

.ผลาญพรหมจรรย์

ให้ฉันหมดสาว พราวสิ้น

ฝากคราบ ราคิณ แล้วก็เลยบิน ลับลา.

เป็นนายพราน ผลาญสวาท

พิฆาต เข่นฆ่า เหลือแต่รอยช้ำอุรา

เพราะชายนั้นพราก จิต ใจ.

ที่ จริง หญิง เกิดมา นั้น มีค่า

เกินกว่าจะเปรียบ กัน ไป.

ชายขาดสตรี แล้ว โลกนี้ จะเป็นฉันใด

ลองคิด ลองตรองสิชาย

อย่าให้หญิงตาย หมด เลย

.ผลาญพรหมจรรย์

ให้ฉันหมดสาว พราวสิ้น

ฝากคราบ ราคิณ แล้วก็เลยบิน ลับลา.

เป็นนายพราน ผลาญสวาท

พิฆาต เข่นฆ่า เหลือแต่รอยช้ำ อุรา

เพราะชายนั้นพราก จิตใจ

ที่ จริง หญิง เกิดมา นั้น มีค่า

เกินกว่าจะเปรียบ กัน ไป.

ชายขาดสตรี

แล้ว โลกนี้ จะเป็นฉันใด

ลองคิด ลองตรองสิชาย

อย่าให้หญิงตาย หมด เลยComment

Comment:

Tweet