Categories

 
 

เพลง : รักวันเติมวัน

 คำร้อง : ธาตรี  ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน

ศิลปิน : บุษยา รังสี

 

อยากเติมความรักสักวันละนิด

ออมไว้ในจิตสถิตนิรันดร์ชีวี

ไม่มีวันแล้งแห้งดวงใจนี้

อาศัยเป็นที่ผดุงฤดีมั่นคง

รักเดิมแห้งทรวงรักลวงให้ตรม

เมื่อยามแรกรักรื่นรมย์

ไม่นานรักล่มจมลง

ทุ่มเทความรักปักใจจนหลง

รักเอ๋ยมิคงดังฉันพะวงทุ่มใจ

(ดนตรี)

อยากเติมความรักสักวันละน้อย

เติมรักค่อยค่อยบ่อยบ่อยเสริมรอยอาลัย

ไม่ยอมเติมรักให้เต็มดวงใจ

ยามร้างจะได้บรรเทาฤทัยที่ตรม

รักวันเติมวันสำคัญที่เธอ

ฝากใจตอบฉันหมั่นเปรอ

ด้วยความรักเอ่ออารมณ์

จะคอยเติมรักตอบแทนเธอสม

เติมรักคอยบ่ม เราสองภิรมย์ไม่คลาย

 
 

Comment

Comment:

Tweet