Categories

ฝากหมอน-บุษยา รังสี

posted on 05 Mar 2012 22:38 by engjun
 
เพลง : ฝากหมอน
ศิลปิน : บุษยา รังสี


 
 
คืนวันนี้
ถ้าพี่นอนหนุนหมอนน้อย
ใจจงคล้อย
คิดถึงน้องเจ้าของหมอน
รอยแก้มนิ่ม
ริมเขนยน้องเคยนอน
หนาวหรือร้อน
หมอนคงเอื้ออุ่นเจือจุน
* น้องเคลียแก้ม
ฝากไว้ก่อนให้พี่
ซ้ำกราบที่กลางหมอน
เคยนอนหนุน
ยามพี่แนบหน้านอน
หมอนละมุน
จงหอมกรุ่น
แก้มและกราบกำซาบทรวง
(ดนตรี)
( * )
.

Comment

Comment:

Tweet