Categories

 

ขอแสดงความยินดีกับก้าวน้อยน้อย

 

 

ที่่ทะยอยสู่ความสำเร็จ  ก้าวสำคัญ

 

 

ของฑีฆา  ปรางแก้ว  กับอัลบั้ม 2

 

 

"ชิงสุกก่อนห่าม"

ก้าวน้อยน้อยค่อยก้าวคราวละขั้น

อาจถึงชั้นสูงเท่านกเขาเหิน

ขีดละครั้งนาทีเข็มชี้เดิน

ประกอบเกินกับปกัลป์พุทธันดร


เรียงอิฐติดแ่น่นแผ่นละครั้ง

ยังเป็นวังใหญ่เยี่ยมเทียมสิงขร

หยาดละหยดวารินรดดินดอน

เป็นสาครใหญ่กว้างเวิ้งว้างเอย


เพลง  ไม่เชื่อใคร

 

 

นักร้อง  ฑีฆา ปรางแก้วท้องฟ้ัามืดครึ้ม เมฆฝนตั้งเค้าน่ากลัว
ฟ้าร้องระรัว เก็บตัวอยู่กับความหลัง
ไม่มีทางออก ไม่รู้จะไปพึ่งใคร
เพราะหมดหัวใจ ฉันมีแค่เธอคนเดียว

เปรียบดังเรือน้อยที่ลอยเคว้างคว้าง
หมดหนทางจะเดินก้าวไป
ฟ้ากว้างใหญ่มองไปไม่เห็นจุดหมาย
ไม่มีแล้วกับคำว่ารัก
ต่อจากนี้จะไม่เชื่อใคร
หมดหัวใจ.....จะไม่รักใครอีกเลย

 

Comment

Comment:

Tweet