Categories

รักเธอที่สุด

posted on 22 Mar 2012 05:45 by engjun
 
 

  

 

ณ วันเก่าดวงใจเราเคยไหวหวั่น
 
แต่ก็ฟันร้อยทุกข์ยากพันขวากหนาม
 
กว่าจะเป็นใจแกร่งแฝงงดงาม 
 
อย่าเอ่ยถามความแร้นแค้นแสนเรียงราย
 
 
แต่ด้วยรักพร้อมเป็นหลักปักเบื้องหน้า
 
ให้เหนี่ยวคว้ายึดมั่นยามขวัญหาย
 
สองแขนแม่พร้อมป้องประคองกาย
 
ให้สองเจ้าสู่จุดหมายที่ปลายใจ
 
 
จะร้อยรวมเป็น...แม่...พ่อ...ทอความหวัง
 
เติมพลังปรับและรุกทุกขับไข
 
หนึ่งวิญญาณ์... หนึ่งคิด...หนึ่งจิตใจ 
 
ก็ทำได้เพื่อสายใยแห่งใจนี้
 
 
เส้นทางยาก...หลอมใจแกร่งสร้างแรงผลัก
 
พลังรักเปี่ยมล้น พ้นริบหรี่
 
คือสายธาร... สายใย...สายไมตรี 
 
รัดทั้งสองเจ้านี้ตราบวันวาย
 
 
จะฝ่าโถมถากถางกลางคลั่งคลื่น
 
เพื่อทรามชื่นเร่งรุดสู่จุดหมาย
 
หัวใจแกร่งแห่งสตรีมิแพ้ชาย 
 
จะโชนฉายช่วงโชติโปรดอย่าเย้ย
 

  

                                       

 

เพลง  รักเธอที่สุด

 

ศิลปิน  มิ้นท์  อรรถวดี


 
 

ทั้งชีวิตที่เคยผ่านมาของฉัน  

กับรักที่มันล่มสลายไม่เป็นดังใจ

กลับปฏิเสธที่จะมีรักมีใจให้ใคร อย่างที่ผ่านมา

ถึงวันนี้หัวใจที่ตายมานาน

ก็รู้ว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเธอเข้ามา

เหมือนกับเธอ เข้ามาเยียวยารักษาบาดแผลให้หาย

* จากวันนี้เธอคือที่สุด ฉันรักเธอที่สุด

ไม่ว่านานเท่าไหร่ จะไม่หยุดรักเธอเลย

จากวันนี้เธอคือที่หนึ่ง ฉันให้เธอที่หนึ่ง

ซึ่งฉันไม่คิดว่าฉันจะรักใคร (ได้เท่านี้เลย)

เหมือนเป็นฝนที่ชุ่มเย็นในใจ และเหมือนเป็นไฟให้อุ่นไอทุกๆเวลา

แค่สบตา ก็รู้ว่ามีความหมายมากมายกับฉัน

(ซ้ำ *)

(ซ้ำ * , *)Comment

Comment:

Tweet