Categories

ใจดวงเดียว

posted on 23 Jul 2014 23:37 by engjun
 

 

ปลาบแปลบทรวงห้วงใจที่เป็นอยู่

ด้วยรับรู้เราต่างระหว่างศักดิ์

เส้นช่องว่างระหว่างใจห่างไกลนัก

แต่แน่นหนักงดงามทุกยามนะ


เส้นทางเชื่อมห้วงนภากับหญ้าต่ำ

เพียงร่ายรำลายเส้นสวยด้วยจังหวะ

ร่วมทางสร้างสิ่่งงามตามวาระ

ให้สวยสะ...จึงเศร้าหมองค่อยพร่องคลาย


จากดอกแก้วหลบสีแสงแอบแฝงกลิ่น

ได้รวยรินแต้มสีคลี่ขยาย

เคยสะท้าน หนาวใจร่างกลางฝนพราย

ก็กลับกลายเผยอยิ้มพริ้มตามมอง


เหมือนหยาดเพชรหล่นหลั่งกลางคลั่งคลื่น

ปลุกให้ตื่นจากอนธกาลผ่านเศร้าหมอง

ด้วยภาพพจน์บริบทอันเรืองรอง

นิยามของความสัมพันธ์ ฉันและเธอ

 

 

ดังมีสิ่งใดมาดลใจฉัน ดังใจโอ้เอยมีเพียงเธอนั้น

นับวันจากแรก ใจฉันเพียงต้องการแต่เธอตลอดมา

ฝากคำสัญญาฝากวาจารักเธอไม่เสื่อมคลาย

หมื่นพันสัญญาร้อยวาจาไม่เปรียบเทียบเท่าใจ

คงคอยผ่านวันเนิ่นนานเพียงไหน

คืนวันผลัดเปลี่ยนไม่มีความหมาย

ณ วันนี้เธออยู่ภายในใจ

และหวังเพียงได้ครองรักจนตราบนานตลอดไป

ฝากคำสัญญาฝากวาจารักเธอไม่เสื่อมคลาย

หมื่นพันสัญญาร้อยวาจาไม่เปรียบเทียบเท่าใจ

คงคอยผ่านวันเนิ่นนานเพียงไหน

คืนวันผลัดเปลี่ยนไม่มีความหมาย

ณ วันนี้เธออยู่ภายในใจ 

และหวังเพียงได้ครองรักจนตราบนานตลอดไป 

                         

                                                  

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาฟังเพลง เพลงนี้ฟังแล้วซึ้งดีค่ะ ชอบ เก็บไว้แวะเข้ามาฟังบ่อย ๆ ค่ะ
เพลงคู่เพลงนี้ ก็ได้ยินครั้งแรกเหมือนกัน ไพเราะมากครับน้อง

#2 By prasert warakarnsak (58.8.158.182|172.16.0.102, 58.8.158.182) on 2014-07-25 07:55

#1 By Prasert Warakarnsak (58.8.158.182|172.16.0.102, 58.8.158.182) on 2014-07-25 07:54