Categories

 

 

มะเมียผ่านไปมะแมผ่านมา ร่ำสุรแลสติ

 

ส่งความสุขครื้นเครงเพลงปีใหม่

จะลาไป...มะเมียร้าย...ปลายวสันต์

เถลิงมะแมเริงรื่นชื่นหน้ากัน

ได้ยศขั้นเปลี่ยนตำแหน่งแห่งชะตา 


ร่อนการ์ดสวยอวยพรขึ้นปีใหม่

ดอกไม้ไฟ พลุประดับ วับเวหา

เสียงไชโยโห่ขับรับทิวา

ประหนึ่งว่ารับแสงแห่งยินดี 


อึกทึก ครึกโครม โลมเพลงรัก

ผู้คนจักคราคร่ำย่ำแสงสี

หูจะแว่ว ยินเพลงชื่น คืนข้ามปี

บทกวี ขับกล่อมช่วย อำนวยพร


เถอะ..ถึงวันเปลี่ยนปีย่อมมีฉลอง

สติตรอง ปีผ่านมา อุทาหรณ์

จะปราโมชย์ดื่มด่ำย้ำสังวรณ์

รู้ผันผ่อน เรื่องสุรา อบายมุข


ใช้สติตรวจสตังค์อย่าพลั้งเผลอ

ดื่มจนเรอ นั่งเป็นยาม หมดความสุข

ละลดเลิก เถิดนะ อบายมุข

เลิกสนุกฉลองร่ำน้ำเมรัย


ให้พบสุข ศกใหม่ ในชีวิต

ให้ดวงจิตสุขส่งอสงไขย

ให้สติอยู่เหนือสิ่งอบาย

ให้หัวใจผ่องผุดดุจแท่นทอง 


ให้ฉลองปีใหม่  โดยไม่ประมาท

ให้แคล้วคลาดในหดหู่ดูเศร้าหมอง

ให้ใช้ความยั้งคิดก่อนจิตคะนอง

เป็นเกราะกันความหมองต้นมกราฯ

 

                                                              อิงจันทร์
                                                        ๑ มกราคม  ๒๕๕๘
 
 

Comment

Comment:

Tweet