Categories

นกจ๋า-นกน้อย อุไรพร

posted on 14 May 2015 17:14 by engjun

 

 

นกเอ๋ย ..

อย่ามาเย้ยเจ้ามีคู่ควง

เขาจากไป อยู่ไกลลับร่วง

ดวงใจ ข้อยหลงติดบ่วง

เปลี่ยนคู่ควง หนีไกลไม่คืน

ป้อนเหยื่อหยอกเย้าให้กัน

โอ้ตัวฉันยิ่งตรมขมขื่น

โผบินเจื้อยแจ้วเสียงหวาน

ทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่น

แต่ข้อยกลับเหงาทุกคืน

อยากจะชื่น ดั่งนกน้อยจัง

นกน้อย ..

ฝากคำถ้อยไปหาเขาบ้าง

เขาจะรักหรือว่าจะชัง

จงกลับมาให้ความหวัง

อย่าด่วนชังข้อยขอฝากคำ..

ป้อนเหยื่อหยอกเย้าให้กัน

โอ้ตัวฉันยิ่งตรมขมขื่น

โผบินเจื้อยแจ้วเสียงหวาน

ทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่น

แต่ข้อย กับเหงาทุกคืน

อยากจะชื่น ดั่งนกน้อยจัง

นกน้อย ..

ฝากคำถ้อยไปหาเขาบ้าง

เขาจะรักหรือว่าจะชัง

จงกลับมาให้ความหวัง

อย่าด่วนชังข้อย ขอสั่งคำ


Comment

Comment:

Tweet