Categories

ท่าน้ำ-รวมศิลปิน

posted on 13 Jun 2015 09:44 by engjun
 

ใครเป็นเช่นท่าน้ำคงช้ำเหลือ
เขาเหยียบเพื่อปีนป่ายขยายผล
 เพื่อประโยชน์เพื่อก้าวหน้าแห่งตน
คนอับจนคือท่าน้ำช้ำทวี

เถอะ...อย่าน้อยใจ...ใคร "ท่าน้ำ"
ใครจะเหยียบ...ใครจะย่ำหยามศักดิ์ศรี...
ก็จงเป็นท่าน้ำ...แห่งความดี
ส่งเขามี...สุขล้ำ...เราฉ่ำเย็น 

 

เพลง ท่าน้ำ

ศิลปิน  บุษยา  รังสี 

 อันความลำเค็ญ
ที่เป็นท่าน้ำ
คิดดูก็กรรม
สุดจะช้ำ จำใจทน
ต้องรอสนอง รับรองผู้คน
ให้ข้ามพ้น.ทางธารา
บ่ายเย็นค่ำเช้า
เขามาพึ่งเรา
ก็ยามเขารอ.นาวา
เหยียบเราขึ้นลง.พะวงอุรา
ปราถนาเพียงเสบย
เขา.ลืม.เลือนเรา
พอ..เขาผ่านไป
มิเคยสนใจ.อาลัยเลย
ถึง.คราว.จำเป็น
จึง.เห็นค่าเอย
ใช้เราเหมือนเคย.คนเอยคน
แม้นมีชีวัง
เหมือนดังปวงชน
จะช้ำกี่หน
กี่หนเล่าหนา.กี่หนเล่านา
โถใครเหมือนดังท่าน้ำ
เขาคงแสนระกำ
ดวงกมลเรื่อยมา
เขาเกื้อหนุนคน
บนความศรัทธา
รางวัลนั่นหนา
ก็คือท่าน้ำเอย.
อันความลำเค็ญ
ที่เป็นท่าน้ำ
คิดดูก็กรรม
สุดจะช้ำ.จำใจทน
ต้องรอสนอง.รับรองผู้คน
ให้ข้ามพ้น.ทางธารา
บ่ายเย็นค่ำเช้า.เขามาพึ่งเรา
ก็ยามเขารอ.นาวา
เหยียบเราขึ้นลง.พะวงอุรา
ปราถนาเพียงเสบย
เขา.ลืม.เลือนเรา
พอ..เขาผ่านไป
มิเคยสนใจ.อาลัยเลย
ถึง.คราว.จำเป็น
จึง.เห็นค่าเอย

ใช้เราเหมือนเคย.คนเอยคน
แม้นมีชีวัง.เหมือนดังปวงชน
จะช้ำกี่หน
กี่หนเล่าหนา.กี่หนเล่านา
โถใครเหมือนดังท่าน้ำ
เขาคงแสนระกำ
ดวงกมลเรื่อยมา
เขาเกื้อหนุนคน
บนความศรัทธา
รางวัลนั่นหนา
ก็คือท่าน้ำเอย..... 


 

Comment

Comment:

Tweet