Categories

 
 
 
เพลง  ตัดใจไม่ลง  : เพ็ญ  พิสุทธิ์
 
โอ้เอย หัวใจ

ทำไฉน ถึงจะลืมเขา

เขาไม่รักเราจะมัวเศร้า อยู่ทำไม
 
เขาเคยบอกรักเรา

แต่เขายัง เปลี่ยนใจ

เขาไปมี คนรักใหม่

ทิ้งเราให้ อยู่คนเดียว

อยากจะเปลี่ยนใจ

อยากลืมเขาไป จากใจเรา

ลืมความหลังครั้งเก่า

ที่ยังเฝ้าหลอนใจ

แต่ตัดใจไม่ลงทั้งรักทั้งหลง

เขากว่าใครเขายังเฝ้าทำลาย

สร้างแผลใจ ให้กับเรา

อยากจะเปลี่ยนใจ

อยากลืมเขาไป จากใจเรา

ลืมความหลัง ครั้งเก่าที่ยังเฝ้า หลอนใจ

แต่ตัดใจไม่ลง

ทั้งรักทั้งหลงเขากว่าใคร

เขายังเฝ้า ทำลาย

สร้างแผลใจ ให้กับเรา
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet