Categories

   

...สิ่งใดๆ ที่หวัง เป็นดุจดังหวังที่ตั้งใจ


    เบิกบานในหัวใจ ให้เธอได้ความสุขสดใส


    สิ่งร้ายๆ หมดสิ้นไป อยู่หนใด ให้คนรักใคร่


    อย่าได้มีโพยภัย เกิดความสุขใจ 


    ในวันเกิดเอ๋ย...   Happy birthday to you.


    Happy birthday to you.        

 

Comment

Comment:

Tweet